Om oss

Bransje: Entreprenør, anleggsgartner,
vintervedlikehold og transport.

Oppdragstyper: Grunnarbeider, grøntanlegg,
steinarbeider, VA anlegg, veier og veivedlikehold.

Virkeområde: Hovedsakelig østlandet

BMT AS ble startet i 1993, og har siden starten drevet med anlegg og transport.
Daglig leder Steinar Bergquist har over 20 års erfaring i bransjen.

BMT AS har hatt en rekke anleggsoppdrag som underentreprenør for blant annet ISS Skaaret as, og vintervedlikeholdskontrakter for Statens Vegvesen,
senere Mesta.

BMT AS har de senere årene satset mer som selvstendig
hovedentreprenør, men har også samarbeid med andre i bransjen.

BMT AS driver også et mobilt knuseverk der vi produserer masse i eget pukkverk. Men vi tar også på oss eksterne oppdrag.

BMT AS har siden oppstart hatt mange forskjellige transportoppdrag. Maskinflytting og spesialtransport noen av mange oppdrag vi utfører.

 

* Fotballbaner/kunstgressbaner
* Parkanlegg
* Opparbeidelse/utvidelse av kirkegårder
* Div VA arbeider
* Opparbeiding/opprusting av gater og veger
* Vintervedlikeholds kontrakt på ca 30 mil Riks
   og Fylkesveger
* Riving av bygninger
* Opparbeidelse av tomter
* Bygging av lekeplasser
* Natursteinsmurer
* Linjerydding
* Div. transportoppdrag / spesialtransport


 

Tilgjenglig kompetanse og utstyr

* Sentral godkjenning
* Kvalifisert administrasjon
* Ansatte med lang erfaring og nødvendig kompetanse.
* 13 beltegravere fra 5-27 tonn
* Hjulgraver m/rotor, klype og laser
* Hjullastere fra 10 -27 tonn
* Krokbiler med maskinflak, kranflak,
..hengere og div containere fra 10-45m3
* Kranbil med grabb, klo rekkevidde 16 m
* 2 aksla tippbil
* 3 aksla tippbiler med henger
* 4 aksla maskinhengere
* Tippsemier, asfaltrigget
* Brønnhenger for spesialtransport

* Lastebil med midtmontert høvelskjær
* Dozer 18 tonn
* Dumpere
* Piggeutstyr
* Harpeverk
* Komprimeringsutstyr
* Div. ploger og strøtraller
* Div traktorer og småutstyr
* Grovknuseverk på belter
* Finknuseverk semimobilt
* Knust masse fra eget pukkverk
* Vekstjord fra eget blandeverk