Oppdrag

Som underentreprenør:

Kirkegårdsutvidelse Lørenskog, Tune

Kunstgressbane Lørenskog, Fjellhammar, Stovner,

Åråsen stadion

Miljøgate Årnes

Div steinmurer

Som hovedentreprenør:

Private tomter

VA anlegg

Miljøgater i Årnes

Opprustning av 6 km fylkesveg for Statens Vegvesen

Opprusting av utearealer, Lillestrøm Trafikkstasjon for Statens vv

Grunnarbeid utvendig barnehage

Gang og sykkelveg, parkeringsplasserog steinmurer for Sørum kommune

VA-anlegg for Sørum Kommune

Div spesialtransport-oppdrag

Vintervedlikehold 30 mil riks og fylkesveger               

Kunstgressbane i Eidsberg og Trøgstad 

Gang og sykkelvei på Frogner for SVV

Gang og sykkelvei på Setskog for SVV                       

Opparbeidelse av kryss på Fv 170 for Aurskog Høland Utbygningsselskap                                                   

Opprustning av skogsbilvei, Nærby-Brodal    

 Tidligere prosjekter:

Kunstgressbane:

Her er bilder fra bygging av kunstgressbane på Ørje. 
Oppdragsgiver var Marker Kommune og banen ble ferdigstilt i 
2012.

 

 

Lunderåsen:

På Lunderåsen i Sørum Kommune er vi i gang med infrastruktur 
for utvidelse av boligfelt. Oppdragsgiver er Øye Bolig AS.

Eidsvoll:
Her er bilder fra opparbeidelse av fire eneboligtomter på Eidsvoll. 
Her var Åstrøm Eiendom byggherre.

 

 Holtermoen:

På Holtermoen har vi hatt oppdrag for Statens Vegvesen med opparbeidelse 
av lagerplass og oppjustering av utomhusareal.

Ørje:

Her er et bilde fra knuseverket på Ørje.